Rektorat, 02.06.2017

Biblioteka Fakulteta političkih naukaBiblioteka Fakulteta političkih nauka sastavni je dio Biblioteke pravnih i političkih nauka.

Biblioteka posjeduje veoma bogat bibliotečki fond knjiga iz oblasti politikologije, ekonomije, sociologije, novinarstva i srodnih disciplina.

E-katalog Biblioteke - http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?ukaz=BASE&bno=20036&id=1118095138245142

Bibliotečki fond obnavlja se redovno, pa su u Biblioteci dostupna najnovija izdanja Oxford University Press-a, Cambridge University Press-s, Palgrave-a, ECPR-a i drugih poznatih inostranih i domaćih izdavača.

Kontakt:

Tatijana Rakočević – tanjar@ac.me