Rektorat, 06.07.2020

Nove publikacije u fondu - jun 2020X

Centralna univerzitetska biblioteka obogatila je svoj fond u junu 2020. godine sa 64 nove publikacije.

Spisak pribavljenih publikacija možete pronaći u prilogu ovog obavještenja.

  

Dokumenti

Broj posjeta : 309