Rektorat, 02.10.2017

OBAVLJENA REVIZIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE U BIBLIOTECI UMJETNOSTIX

Komisija za reviziju bibliotečkog fonda Biblioteke umjetnosti na Cetinju nedavno je završila reviziju građe koja se odnosi na fond Fakulteta likovnih umjetnosti i Fakulteta dramskih umjetnosti.

Revizijom je utvrđeno da u fondu Biblioteke nedostaje ukupno 868 monografskih publikacija, od čega se 485 odnosi na građu Fakulteta likovnih umjetnosti, a 383 Fakulteta dramskih umjetnosti. Kada je riječ o serijskim publikacijama, revizija je pokazala da nedostaje 112 jedinica, i to onih koje se odnose na građu Fakulteta likovnih umjetnosti. U predlogu za opis nalaze se 42 neaktuelne jedinice bibliotečke građe Fakulteta dramskih umjetnosti, a samo 13 jedinica Fakulteta likovnih umjetnosti.

Komisiju za za reviziju bibliotečkog fonda činile su Dušica Ljesar, bibliotekarka Biblioteke umjetnosti, Jovana Đurašković, bibliotekarka Prirodno matematičkog fakulteta, prof. mr Draško Dragaš sa Fakulteta likovnih umjetnosti, prof. mr Bojana Martinović sa Muzičke akademije i prof. mr Sanja Garić sa Fakulteta dramskih umjetnosti.