Rektorat, 12.10.2017

Biblioteka Fakulteta političkih nauka produžila radno vrijemeBiblioteka Fakulteta političkih nauka ponovo je, od 1. oktobra, počela sa radom i u popodnevnoj smjeni. Tako će od 8 do 20 časova svakog radnog dana čitaonica i građa Biblioteke biti dostupne studentima, akademskom osoblju, istraživačima i ostalim korisnicima Biblioteke.

Ova Biblioteka posjeduje veoma bogat bibliotečki fond knjiga iz oblasti politikologije, ekonomije, sociologije, novinarstva i srodnih disciplina, a koji je dostupan za pretraživanje putem linka:

http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?ukaz=BASE&bno=20036&id=1118095138245142