Rektorat, 16.10.2017

Nove police, stolice i kompjuteri za CUBCentralna univerzitetska biblioteka bogatija je za 100 novih stolica namijenjenih korisnicima čitaonice CUB, 10 novih metalnih regala za knjige, 14 novih monitora i 21 novi procesor.

Riječ je o opremi koja je namijenjena kako korisnicima Biblioteke, tako i bibliotekarima, knjižničarima i drugom bibliotečkom osoblju. Nove police, stolice i kompjuteri za potrebe Centralne univerzitetske biblioteke nabavljeni su putem tendera koji je sredinom ove godine raspisao Univerzitet Crne Gore.