Rektorat

Nove publikacije u fondu - jul, avgust, septembar 2020
Nove publikacije u fondu - jul, avgust, septembar 2020

Centralna univerzitetska biblioteka obogatila je svoj fond u julu, avgustu i septembru 2020. godine sa 250 novih publikacija.

Spisak pribavljenih publikacija možete pronaći u prilogu ovog obavještenja.

Dokumenti

Broj posjeta : 140