Mašinski fakultet, 13.02.2020

Prečišćeni tekst Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putu nakon svih dopunaZakon o bezbijednosti saobraćaja na putevima 

("Službeni list CG", br. 33/12, 58/14, 14/2017 i 66/2019).

Dokumenti

Broj posjeta : 809