LAB Univerzitet u Finskoj (TURIZAM): Rok 3. oktobar 2022. godine
 

Erasmus + konkurs za LAB Univerzitet u Finskoj

www.lab.fi

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na LAB Univerzitetu  u Finskoj u ljetnjem semestru akademske 2022/2023.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo UCG

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: Osnovne i Master studije

Broj stipendija: 3

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu na osnovnim i magistarskim studijama  potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
  3. Potvrdu o studiranju  prevedenu na engleski jezik
  4. Dokaz o znanju engleskog jezika*
  5. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
  7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
  8. Kopija pasoša
  9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
  10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

 

*Napomena:

Prihvatljivi sertifikati jezika su sljedeći:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Napomena: Studentima se preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost, ukoliko su prihvaćeni od strane LAB Univerziteta, studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom jedinice u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja i potpisan od strane istog.

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja. 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Korisni link:

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je: 3. oktobar 2022. 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.