Univerzitet Zapadne Atike (Grčka): Rok 8. novembar 2022.
 

Image

Erasmus + konkurs za Univerzitet Zapadne Atike, Atina
https://www.uniwa.gr/en/

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u ljetnjem semestru akademske 2022/23.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Univerziteta Crne Gore (sve oblasti).

Napomena:

Iako su konkursom obuhvaćene sve studijske oblasti, vidjeti akademsku ponudu na sajtu Univerziteta Zapadne Atike.

Broj stipendija: 1

Nivo studija: Osnovne/Master studije

Trajanje mobilnosti: do 4 mjeseca

Za prijavu je potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
  3. Potvrdu o studiranju  prevedenu na engleski jezik
  4. Dokaz o znanju engleskog jezika* B2 nivo
  5. CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog) *pronaći u prilogu objave
  7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
  8. Skenirana kopija pasoša u boji
  9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
  10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

*Napomena:

Studenti prilažu dokaz (potvrdu) o potrebnom znanju jezika, a dodatno se boduju slijedeći sertifikati:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Njemački jezik: Goethe sertifikat

Francuski jezik: Delf/Dalf

Španski: Dele

Italijanski: Cils, Celi

NapomenaStudentima se preporučuje da posjete web-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Napomena: Predlog Ugovora o učenju mora sadržati 30 kredita, dok 2/3 predmeta treba da budu sa odabranog fakulteta domaćina.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

Academic Calendar 2022-2023: https://erasmus.uniwa.gr/en/erasmus/academic-calendar/     
Course Catalogue: https://erasmus.uniwa.gr/en/erasmus/coursecatalogue/

Erasmus+ Departmental Coordinators: https://erasmus.uniwa.gr/en/erasmus/coordinators-erasmus/  
 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 8. novembar 2022. godine.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.