Žešov tehnološki univerzitet (Poljska): Rok 24. novembar 2022.
 

Image

 

Erasmus + konkurs za Žešov tehnološki univerzitet u Poljskoj

https://dwm.prz.edu.pl/en/

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u akademskoj 2022/23. godini

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Arhitektonskog, Građevinskog, Elektrotehničkog fakulteta,  i akademsko osoblje Arhitektonskog, Građevinskog, Elektrotehničkog, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

STUDENTI

 • Nivo studija: Master/Doktorske studije
 • Oblast studija Građevina, Arhitektura, Elektronika/Automatika
 • Broj stipendija1
 • Trajanje mobilnosti: 1 semestar

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju 
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika
 5. CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

U fazi prijave prevod dokumentacije na engleski jezik ne mora biti ovjeren od strane sudskog tumača.

*Napomena:

Studenti prilažu dokaz (potvrdu) o potrebnom znanju jezika, a dodatno se boduju slijedeći sertifikati:

 • Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE
 • Njemački jezik: Goethe sertifikat
 • Francuski jezik: Delf/Dalf
 • Španski: Dele
 • Italijanski: Cils, Celi

NapomenaStudentima se preporučuje da posjete web-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

Iznos stipendije: https://dwm.prz.edu.pl/en/erasmuspartner-countries/rates

Predmeti i informacije Žešov tehnološkog univerziteta: https://dwm.prz.edu.pl/en/erasmus/student

OSOBLJE

 • Broj i svrha mobilnosti: 1 mobilnost u svrhu držanja nastave (1 STA)
 • Oblast: Ekonomija/Menadžment, Građevina, Arhitektura, Elektronika, Telekomunikacije i Menadžment u sportu 
 • Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility - STA)

 1. Plan rada (Mobility agreement)sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija
 3. Motivaciono pismou kome je potrebno navesti i:                                              

        1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

        2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

        3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4) Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Postupak prijave:

 • Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;
 • Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.
 • Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.
 • Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 24. novembar 2022.

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.