Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici
Konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Nici

www.unice.fr

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Nici u akademskoj 2018/2019. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti svih fakulteta UCG

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Osnovne studije: 3 stipendije  (5 mjeseci)

Magistarske studije: 4 stipendije  (5 mjeseci)

Doktorske studije: 1 stipendija (10 mjeseci)

 

Napomena: studenti završnih godina nemaju mogucnost  da se prijavljuju dok ne upišu nivo studija na kojem će biti i na razmjeni.

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom/ francuskom jeziku
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom/ francuskom jeziku
  3. Potvrdu o znanju francuskog jezika (Nivo: B1 nivo za studente osnovnih studija i B2 nivo za studente magistarskih studija)
  4. CV (Europass forma- nalazi se na sajtu UCG) i motivaciono pismo na engleskom/ francuskom jeziku
  5. Diploma sa osnovnih studija –za studente magistarskih studija ili Diploma sa magistarskih studija za studente doktorskih
  6. Sken pasoša

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Nici, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac za Ugovor o učenju i formu CV-a u Europass formatu možete naći ovdje:

 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Nivo studija: Doktorske studije

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 

  • Potvrdu o prijavljenoj tezi
  • Plan istraživanja preveden na engleski jezik
  • CV i preporuku mentora na engleskom jeziku

Napomena: Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Međutim, na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali takvi studenti su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na doktorskim studijama

Potrebno znanje jezika: A2 nivo francuskog jezika ili B2 engleskog jezika

Korisni link: http://unice.fr/en/international/international-students

 

Dokumentaciju (sve u jednom PDF FAJLU, suprotnom se aplikacija nece razmatrati!)  je potrebno poslati na e-mail adresu: irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je  10. mart  2018.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.