Rektorat, 14.05.2019

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Jašiju, Rumunija_28. maj 2019.Erasmus + konkurs za Univerzitet  u Iasi-u

https://erasmusplus.uaic.ro/

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Iasiu za akademsku 2019/2020 akademske godine.

 

 

Za mobilnost se može prijavljivati  akademsko osoblje Prirodnomatematičkog , Ekonomskog i Filološkog fakulteta i administrativno osoblje svih fakulteta

 

 

Mobilnost za akademsko/administrativno osoblje

 

 

Broj stipendija:

 

1 teaching mobility: 1  x   5+2 dana puta

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

  • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja fakulteta, uz predloženi termin boravka, CV na engleskom jeziku uz listu publikacija, motivaciono pismo i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete (poželjno)

Obrazac za plan rada  kao i sva druga korisna dokumenta za apliciranje možete preuzeti ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Postupak prijave:

 

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

 

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

 

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

 

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

 

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 28. MAJ 2019.

 

Broj posjeta : 596