Rektorat, 13.05.2019

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom West Attica (bivši TEI)_ rok 29.maj 2019_ Erasmus + konkurs za Univerzitet West Attica (bivši TEI), Grčka

    http://www.uniwa.gr/

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu West Attica u zimskom semestru u akademskoj 2019/2020 godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Ekonomskog, Elektrotehničkog, Mašinskog, Građevinskog i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

Napomena: U prilogu je spisak dostupnih kurseva za zimski semestar.

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne

 

Oblasti studija: Ekonomija, Informacione tehnologije, Građevina, Inženjerske nauke, Turizam

 

Broj stipendija: 2 (3 mjeseca)

 

Trajanje mobilnosti: 1 semestar (zimski semestar 2019/2020)

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
  3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  4. Dokaz o znanju engleskog jezika
  5. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
  7. Kopija pasoša
  8. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
  9. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

 

Napomena:Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt i pogledaju spisak dostupnih kurseva Univerziteta West Attica , kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

 

Formu ugovora o učenju i Prijavni formular mozete naći u prilogu.

Takođe, u prilogu su i kontakt podaci koordinatora, kao i opšte informacije o mobilnosti.

 

Dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU) je potrebno dostaviti prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je  29. maj 2019. godine

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 528