Biotehnički fakultet, 24.04.2020

Reziltati prvog kolokvijumaRezultati prvog kolokvijuma koji je održan preko platforme Moodle

1. Milica Perović (email na Moodle platformi milicaperovic96@edu.ucg.ac.me)  16,4 bodova
2. Blagota Begović   15,5
3. Zorka Đapić           15,1
4. Snežana Simonović   13,8
5. Milica Perović (email na Moodle platformi milicaperovic98@edu.ucg.ac.me)   13,6
6. Miloš Radunović  11,8
7. Pavle Sokić   11,2
8. Mitar Đukanović 10,4

Predmetni nastavnik,

prof. dr Sanja Radonjić

Broj posjeta : 60