Biotehnički fakultet, 26.04.2020

Rezultati I kolokvijumaREZULTATI I KOLOKVIJUMA

(održan 25.04.20. – MOODLE)

 

Blagota Begović            18.0

Milica Perović (3/19)   16.2

Milica Perović (1/19)   18.8

Miloš Radunović           17.8

Snežana Simonović      16.6

Zorka Đapić                    18.6

 

Predmetni nastavnik,

Dr Tatjana Perović

Broj posjeta : 56