Biotehnički fakultet, 11.12.2020

Rezultati kolokvijuma IU prilogu su rezultati kolokvijuma I sa popravnim. 

 

Predmetni nastavnik, 

Prof. dr Ranko Prenkić 

Dokumenti

Broj posjeta : 57