Elektrotehnički fakultet, 09.11.2018

Nastava 19.11.2018 i odbrana seminarskogНастава 19.11.2018 почеће у 16.00 часова у лабораторијском простору ЕТФ-а након чега ће се наставити у сали поред студентске служне. У 19.00 семинарски рад браниће колега Вуковић Богољуб. Предвиђено вријеме излагања 9 минута и 6 минута за питања присутних. Сви су студенти дужни да присуствују и активно учествују у одбранама семинарских радова јер је један дио поена за семинарске алоциран за присуство и активно учешће на презентацијама других колега.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК