Rektorat

Uprava za kadrove objavljuje V javni poziv stručnim licima i istaknutim stručnjacima za rad u komisijama
Na osnovu  Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Sl.list Crne Gore“, br. 02/18, 34/19 i 08/21) i Uredbe o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (“Sl.list Crne Gore“, br. 50/18),

 

UPRAVA ZA KADROVE

 

objavljuje

 

 V JAVNI POZIV

 

STRUČNIM LICIMA za učešće u radu komisije za provjeru znanja sposobnosti, kompetencija i vještina

 

I ISTAKNUTIM STRUČNJACIMA za učešće u radu komisije za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti za starješine organa uprave i visoki rukovodni kadar

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list Crne Gore, br. 02/18, 34/19 I 08/21) i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (Sl.list Crne Gore, br. 50/18), Uprava za kadrove najmanje jednom godišnje objavljuje Javni poziv za izbor stručnih lica i istaknutih stručnjaka u odgovorajućoj oblasti rada, radi sačinjavanja liste stručnih lica, odnosno istaknutih stručnjaka.

Stručna lica u odgovarajućoj oblasti rada  učestvovaće  u radu komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za kandidate koji ispunjavaju uslove internog, odnosno javnog oglasa, a u komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti za kandidate koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za radna mjesta starješine organe uprave i visoki rukovodni kadar, učestvovaće istaknuti stručnjak u odgovarajućoj oblasti rada.

U skladu sa Uredbom, stručnim licima i istaknutnim stručnjacima pripada naknada za rad u komisiji.

Javnim pozivom traže se stručna lica i istaknuti stručnjaci za različite oblasti rada: svojinsko-pravni odnosi, državna imovina, premjer i katastar nepokretnosti, eksproprijacija zemljišta, založna prava na imovini, povraćaj i obeštećenje po osnovu oduzetih prava; finansije - javni prihodi (carine, porezi, doprinosi, takse, naknade i dr.); rad, zapošljavanje i socijalna politika; unutrašnji poslovi i poslovi uprave policije; državna uprava, lokalna samouprava, e-uprava, upravni nadzor; službenički sistem; kultura i mediji; prosvjeta, nauka i sport; pomorstvo, saobraćaj i telekomunikacije; poljoprivreda, ruralni razvoj, šumarstvo i vodoprivreda; uređenje prostora, održivi razvoj i turiza; slobodan pristup informacijama, javne nabavke i zaštita podataka o ličnosti; zaštita konkurencije i zaštita potrošača; inspekcijski nadzor; pravosuđe i sistem zdravstvene zaštite i sistem zdravstvenog osiguranja

Imajući u vidu da za neke specifične oblasti rada ne postoji dovoljan broj stručnih lica i istaknutih stručnjaka, posebno se pozivaju stručna lica i istaknuti stručnjaci u sledećim oblastima rada:

 • Biohemija
 • Građevinarstvo
 • Energetika
 • Geodezija
 • Geologija
 • Hidrometeorologija i seizmologija
 • Medicina
 • Metrologija
 • Međunarodni odnosi i EU integracije
 • Nauka
 • Pomorstvo, saobraćaj i telekomunikacije
 • Poljoprivreda, ruralni razvoj, šumarstvo i vodoprivreda
 • Veterina

 

USLOVI ZA STRUČNA LICA I ISTAKNUTE STRUČNJAKE

 

Stručna lica moraju imati:

- najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

- najmanje 8 godina radnog iskustva u odgovarajućoj oblasti rada;

- stručna usavršavanja i angažman u odgovarajućoj oblasti rada.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

-  diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;

-  CV  i uvjerenje o radnom iskustvu koje sadrži reference i detaljni opis poslova u određenoj oblasti

-  uvjerenje ili sertifikati o završenom stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

 

 

Istaknuti stručnjaci moraju imati:

- imati najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

- imati najmanje 10 godina radnog iskustva u odgovarajućoj oblasti rada;

- i biti predstavnici ustanove visokog obrazovanja ili određenog profesinoalnog udruženja.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;

- CV  i uvjerenje o radnom iskustvu koje sadrži reference i detaljni opis poslova u određenoj oblasti

- uvjerenje/potvrada da je kandidat predstavnik ustanove visokog obrazovanja ili određenog profesionalnog udruženja

 

 

ROK I NAČIN PRIJAVE

Prijava se vrši elektronski, putem portala e-Uprave, od 19. jula do 19. avgusta 2021. godine.

 

KONTAKT

Za dodatne informacije možete kontaktirati službenicu Uprave za kadrove, Vladanu Miranović, na broj telefona: 067/885-558.

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 267