Rektorat

Akademski kalendar 2021/22: Kolektivni odmor UCG od 26. jula do 30. avgusta
Nastava za studijsku 2021/22. godinu počinje 27. septembra 2021. godine, prema Akademskom kalendaru 2021/22, odmah nakon septembarskog ispitnog roka.

Septembarski ispitni rok traje od 30. avgusta do 26. septembra, a posljednja tri dana, 23, 24. i 25. septembar, predviđena su za verifikaciju ocjena od strane Vijeća organizacionih jedinica.

Januarski ispitni rok za završne i popravne ispite traje od 10. januara do 13. februara 2022. godine, od kojeg perioda su tri dana, 10, 11. i 12. feburar , takođe predviđena za verifikaciju ocjena. 

U ljetnjem semestru, rok za završne i popravne ispite je od 30. maja do 3. jula 2022. godine, a 30. jun, 1. i 2. jul su predviđeni za verifikaciju ocjena.

U tekućoj akademskoj godini, prema Akademskom kalendaru za 2020/21. godinu, kolektivni odmor Univerziteta Crne Gore počinje 26. jula, a završava se 30. avgusta.

Broj posjeta : 716