Rektorat, 10.05.2017

Stipendije Republike ItalijeZa akademsku 2017/2018. godinu,  Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije dodijeliti 18 mjeseci stipendija crnogorskim građanima, u namjeri da podrži međunarodnu kulturnu saradnju, bolje poznavanje italijanskog jezika, kulture i nauke, kao i sa ciljem da podstakne italijanski ekonomski i tehnološki sistem u svijetu. Prijave se mogu predati do 10. maja 2017. godine (do ponoći).

Stipendije, u mjesečnom iznosu od 900 eura, dodjeljuju se za period od 3, 6 i 9 mjeseci, za sljedeće nivoe:

a)  Specijalističke/magistarske studije (2°ciclo),

b)  Master I i II nivoa,

c)  Istraživačke doktorate,

d)  Specijalizacije (osim u oblasti medicine),

e)  Obrazovne i istraživačke programe u saradnji sa italijanskim Nacionalnim centrom za istraživanje i Višim institutom za zdravstvo, ili sa nekom drugom državnom univerzitetskom, muzejskom ili arhivskom institucijom,

f)  Visoke studije u oblasti muzike i umjetnosti (uključujući i Međunarodnu školu za visoko obrazovanje i studij Visokog instituta za konzervaciju i restauraciju i Nacionalnu školu za film),

g)  Napredne kurseve italijanskog jezika i kulture (u trajanju od tri mjeseca),

h)  Usavršavanje za profesore italijanskog jezika (u trajanju od mjesec dana).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

-  Posjedovanje odgovarajuće diplome za upis na odgovarajući nivo,

-  Znanje italijanskog jezika na nivou B2 (CEFR, uz prilaganje odgovarajuće potvrde). Za upis na kurseve italijanskog jezika i kulture potrebno je znanje italijanskog jezika na nivou A2 (CEFR, uz prilaganje odgovarajuće potvrde). Za upis na kurseve koji su u potpunosti na engleskom jeziku nije potrebno poznavanje italijanskog jezika,

-  Da imaju između 18 i 36 godina. Kandidati koji se po prvi put prijavljuju za prvu godinu doktorata ne mogu imati više od 33 godine. Za usavršavanje/obuku za profesore italijanskog jezika mogu se kandidovati osobe od 18 do 45 godina.

Zainteresovani kandidati treba da se prijave online , kako bi pristupli odgovarajućem formularu koji se nalazi na internet stranici Ministarstva inostranih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

Prije popunjavanja prijave kandidati moraju da se registruju na internet stranici:

https://borseonline.esteri.it/BorseOnLine

Detaljne informacije o uslovima mogu se naći na internet stranici Ambasade Republike Italije u Podgorici:

http://www.ambpodgorica.esteri.it/Ambasciata_Podgor