Rektorat, 31.05.2017

Nagradni konkurs za mlade naučnike Dunavskog regionaRok za dostavljanje prijava mladih naučnika iz Crne Gore, Republike Moldavije i Ukrajine, za „Nagradu za mlade naučnike Dunavskog regiona“ produžen je do 7. juna u 23:59.

Kandidati za Nagradu za mlade naučnike iz Dunavskog regiona mogu biti iz bilo koje naučne discipline.

Dunavsku nagradu su osmislili 2011. godine Ministarstvo nauke, istraživanja i ekonomije  iz Austrije i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu sa namjerom da iskažu čast osobama sa izuzetnim dostignućima u njihovoj naučnoj oblasti i aktivnostima za Dunavski region. 

Ove, 2017. godine, ona je,  po četvrti put, upotpunjena posebnom nagradom za mlade naučnike koju dobija 14 mladih naučnika – po jedan iz svake zemlje koja je dio EU Strategije za Dunavski region [Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Slovačka Republika, Slovenija, Rumunija i Ukrajina]. Cilj nagrade je da istakne naučni rad i talenat mladih istraživača kao i da unaprijedi vidljivost naučne zajednice u regionu.

Takođe, nagrada podstiče mlade naučnike da se angažuju u naučnim ispitivanjima koja se posebno odnose na Dunavski region.  

Nagrada iznosi 1,200 eura za svakog dobitnika nagrade.

KRITERIJUMI:

·  Naučna izvrsnost i inovativni pristup u akademskom radu

·  Tematska relevantnost naučnog rada za pitanja/probleme Dunavskog regiona 

·  Relevantnost naučnog rada izvan državnih granica 

·  Potencijal kandidata (na primjer: integrisanost u međunarodnim mrežama, učešće u naučnim projektima, istorija publikovanja, iskustvo u predavanju, itd.)

Nema formalne starosne granice, ali je limitirano za ušesnike koji su magistrirali/doktorirali prije maksimalno pet godina (poslije 1. januara 2012). Prijave kandidata koji imaju samo bačelor diplomu neće biti prihvaćene.

 Broj nominacija po organizaciji je ograničen na najviše 3. Očekuje se da dodjela bude u oktobru/novembru 2017, vjerovatno u kontekstu naučnog događaja visokog nivoa organizovanog od Zajedničkog centra za istraživanje Evropske komisije koji podržava EU strategiju za Dunavski region.

Više informacija možete naći ovdje.   

Dokumenti