Rektorat, 07.06.2018

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCGPravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG dostupan je na linku ovdje.