Rektorat, 31.08.2019

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCGPravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG dostupan je na linku ovdje.
 
 
 
Broj posjeta : 1780