Rektorat, 25.09.2018

Poziv za učešće u IAEA projektima 

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) dostavila je dopis kojim obavještava da istraživački instituti država članica mogu učestvovati u istraživačkim projektima IAEA koji se sprovode u formi istraživačkih, tehničkih i doktorskih ugovora i istraživačkih sporazuma.

U prilogu su detaljnije informacije o procesu aplikacije za učešće u projektima i pregled istraživačkih aktivnosti IAEA u 2018. godini.

Ministarstvo vanjskih poslova
Generalni direktorat za multilateralne poslove

Dokumenti