Rektorat, 22.04.2019

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnostiMinistarstvo nauke je u okviru ovogodišnjeg Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti uvelo tri nove tačke, za koje je rok za predaju aplikacija 22. april.

 

  1. Sufinansiranje aktivnosti namijenjenih podsticanju inovacione kulture (do 2000 €)

 

  1. Sufinansiranje realizacije intenzivnih edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore (do 7.500 €)

 

  1. Sufinansiranje programa "gostujući predavači" na univerzitetima u Crnoj Gori, u oblastima pametne specijalizacije crne gore (do 7.500 €)

 

http://www.mna.gov.me/ministarstvo/NIID-Konkurs_za_sufinansiranje/

 

 

Ministarstvo nauke Crne Gore

Broj posjeta : 364