Rektorat, 01.11.2019

Ministarstvo nauke: Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2019. godiniMinistarstvo nauke je objavilo Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2019. godini, u ponedjeljak 14. oktobra.

Ministarstvo nauke dodjeljuje godišnje nagrade za naučna dostignuća u 2019. godini, u sledećim kategorijama:

  1. Najuspješnijem naučniku / naučnici.

          1.a. Najuspješnijem naučniku/naučnici do 30 godina života;

          1.b.  Najuspješnijem naučniku/naučnici starijem od 30 godina života.

    2. Pronalazaču-inovatoru za najuspješniji patent ili inovativno rješenje.

Pravo prijave na Javni poziv imaju svi pojedinici, državljani Crne Gore koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, koji se bave istraživanjem, razvojem ili inovacijama.

Rok za dostavljanje prijava je  1. novembar 2019. godine, do 14 časova.

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke: Nevena Pavlović, samostalna savjetnica I u Ministarstvu nauke, tel: 020/405-370; e-mail adresa: nevena.ulicevic@mna.gov.me.

Više o Javnom pozivu možete pogledati na sljedećem linku: http://www.mna.gov.me/vijesti/211542/Ministarstvo-nauke-objavljuje-javni-poziv-za-dodjelu-godisnjih-nagrada-za-naucna-dostignuca-u-2019-godini.html

Broj posjeta : 226