Rektorat, 12.12.2019

Informativni događaj - Horizon 2020Ministarstvo nauke i Generalni Direktorat za istraživanje i inovacije Evropske komisije organizuju promotivni događaj Horizon 2020 Outreach event, u četvrtak, 12. decembra 2019. g., u hotelu CentreVille.

H2020 Outreach događaji imaju za cilj da, putem informativnih sesija, obezbijede jasnoću i koherentnost u sprovođenju Okvirnog programa. Događaji su namijenjeni prvenstveno H2020 podnosiocima projekata, kao i H2020 korisnicima.  Pored fokusa na finansijske odredbe opšteg modela Ugovora o grantu (General Model Grant Agreement), događaj je posebno usmjeren na trenutne, specifične potrebe korisnika i drugih zainteresovanih subjekata.

Cilj događaja je da se razumljivo objasne pravila i procedure H2020 Programa, nedoumice koje se javljaju u finansijskom i administrativnom vođenju projekata i izvještavanju. Pored toga, vještina projektnog menadžmenta bitna je za sve koji realizuju projekte istraživanja i inovacija. Zato su na događaju dobro došli istraživači kao i pomoćno osoblje, iz svih sektora.

Veoma bitan segment H2020 događaja je sprečavanje mogućih grešaka u pravdanju troškova, zbog čega ovaj događaj uključuje i 30-minutnu sesiju o „najčešćim greškama“. Pored toga, veoma važna je i sesija o diseminaciji i korišćenju rezultata projekta, uključujući informacije o interaktivnoj platformi za izvještavanje o H2020 (Horizon Dashboard). Neke od tema koje će radionica pokriti su sljedeće: obračun zarada i troškova lica angažovanih na projektu, upravljanje troškovima za putovanja, opremu, ostalim troškovima i indirektnim troškovima – pravila, pravdanje troškova, potrebna evidencija, itd.

Od početka trajanja Horizont 2020 programa, u državama članicama i pridruženim zemljama organizovano je oko 60 uspješnih informativnih događaja, a više od 7000 učesnika dalo je vrlo pozitivne povratne informacije o njima. Iskustvo pokazuje da su ovi događaji dobar način za širenje i poboljšanje znanja o pravilima, procesima i alatima Horizont 2020 programa.

Agendu možete preuzeti OVDJE.

Molimo da svoje učešće prijavite do 6. decembra, registracijom na ovom linku: MailScanner has detected definite fraud in the website at "forms.gle". Do not trust this website: https://forms.gle/4bC41sC42i53w8k76

***

Horizont 2020 je glavni instrument Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacija. Traje od 2014 – 2020. g. s budžetom od oko 80 milijardi € i pokriva gotovo sve oblasti i vrste istraživanja i inovacija. Crna Gora je pridružena zemlja u ovom programu, te ima ista prava i obaveze kao i zemlje članice EU.

Korisni linkovi:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Horizont2020

Za podršku u pristupanju EU programu H2020 možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama:

http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Horizont2020/HORIZON_2020_-_NCP/

Broj posjeta : 318