Rektorat, 30.01.2020

Gostujuće predavanje profesora iz Tianđina na Istorijskom institutu UCGIstorijski institut Univerziteta Crne Gore ima zadovoljstvo da vas pozove na predavanja prof. dr Jie HE na temu: GIS and spatial information technologies for cultural heritage and cultural landscape studies.

Prof. dr He boravi u Istorijskom institutu u okviru bilateralnog projekta Istorijskog instituta UCG i Univerziteta u Tianđinu. Predavanje će biti održano u četvrtak, 30. januara 2020, sa početkom u 11 časovau Biblioteci Istorijskog instituta.

 

 

Broj posjeta : 30