Rektorat, 11.09.2017

Predavanje o uporednim iskustvima američkih univerzitetaU organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, James Wallace, Emeritus Profesor sa Univerziteta u Marilendu (USA) održaće predavanje, 11. septembra, u 11 sati, u zgradi Rektorata na temu: Nastava, istraživanje i finansiranje javnih univerziteta u USA, i uporedna iskustva univerziteta u Marilendu (USA).

 U okviru predavanja glavni fokusi biće na  pitanjima:

  • Praktična ili teorijska znanja i vještine u kurikulumima na inženjerskim fakultetima;
  • Uloga i značaj PhD studenata u nastavnom procesu;
  • Odnos nastavnog i istraživačkog u zahtjevima prema zaposlenima u akademskoj zajednici, kao i ostale vrste angažmana;
  • Standardi i uslovi za promocije u akademska zvanja (docent, vanredni i redovni profesor) u USA;
  • Finasiranje nastave, istraživanja i pitanja adminstracije na Univerzitetima.