Rektorat, 15.06.2020

Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje internacionalnu naučnu konferenciju o akademskom integritetuFilozofski fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje internacionalnu konferenciju o akademskom integritetu na temu Jačanje akademskog integriteta – novi uvidi, 16. i 17. novembra 2020. godine, u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru, u Podgorici. 

Posljednjih godina pitanje akademskog integriteta postalo je jedno od najvažnijih pitanja u visokom obrazovanju na internacionalnom planu. Međunarodna naučna zajednica je različite oblike neetičkog ponašanja, koji su postali sve vidljiviji i učestaliji, prepoznala kao sve relevantniji i međunarodno priznat problem.

Riječ je o svjedočenju različitim oblicima kršenja akademskog ponašanja, koja nijesu lako razumljiva ni sa racionalnog ni sa etičkog stanovišta. Kod pojedinih istraživača je to objavljivanje neistinitih  podataka, krivotvorenje rezultata, plagiranje ili autoplagiranje, dok se kod jednog broja studenata to ogleda u varanju na ispitu ili drugim oblicima širokog spektra neetičnog ponašanja.

Među glavnim govornicima ove konferencije su dr Tricia Bertram Galant, direktor Kancelarije za akademski integritet na Kalifornijskom univerzitetu, Mišel Bergada, predstavnik Međunarodnog instituta za istraživanje i djelovanje protiv akademske prevare i plagijarizma - Univerziteta u Ženevi, dr Sonja Bjelobaba,  predavač na švedskom Univerzitetu u Upsali i dr. Tomaš Foltinek, sa češkog Univerziteta Mendel, u Brnu.

Konferencija se organizuje u okviru projekta Jačanje akademskog integriteta-interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju, koji finansira Ministarstvo nauke Crne Gore.

Cilj ove konferencije je unapređenje naučnih saznanja o interdisciplinarnim pristupu utemeljenom na istraživanjima koja bi trebala olakšati stvaranje inovativnih strategija za širenje kulture akademskog integriteta, promovisanje etičkog ponašanja i sprečavanje plagijarizma i drugih neetičkih praksi u akademskom okruženju i šire.

Svi zainteresovani istraživači su pozvani da do 15. juna 2020. godine pošalju proširene sažetke na neku od tema kao što suStrategije za promovisanje akademskog integriteta u visokom obrazovanju; Uloga politike akademskog integriteta; Percepcija studenata i profesora o akademskom nepoštenju u visokom obrazovanju; Motivi/odrednice plagijarizma i ponašanja varanja; Uloga tehnologije u sprečavanju/olakšavanju plagijarizmaPovezanost moralnih/ ličnih vrijednosti i akademskog integriteta, Identifikovanje kontekstualnih karakteristika koje utiču na akademsko nepoštenje;  Ugovareno varanjeAkademski integritet u onlajn okruženju za učenje (u doba koronavirusa)Podučavanje/učenje akademskog integriteta, npr. etika, moralno rezonovanje, akademsko pisanje itd; Inovativne strategije za sprečavanje neakademskog ponašanja.

Izabrani radovi biće razmotreni za publikovanje u specijalnim izdanjima jednog od dva časopisa indeksirana u Web of Science.

 

DETALJNA UPUTSTVA ZA PRIJAVU i MOGUĆNOSTI OBJAVLJIVANJA dostupna su na linku: https://www.sai.ucg.ac.me/call_for_papers.html   i u dokumentu u nastavku.

Za sva pitanja vezana za učešće u konferenciji na raspolaganju je email kontakt: sai-conference@ucg.ac.me

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1067