Biotehnički fakultet, 03.08.2019

Koncept polaganja ispita u septembarskom rokuU septembarskom roku studentima se nudi mogućnost da osim završnog ispita polažu i kolokvijume.
Poeni sa ostalih semestralnih provjera znanja se zadržavaju, dok se poeni sa završnog ispita u januarskom roku poništavaju. 
  
Radi organizacije ispita važno je da se u prijavi navedu provjere znanja koje će se polagati: samo završni ispit, prvi kolokvijum i završni ispit, drugi kolokvijum i završni ispit, oba kolokvijuma i završni ispit. 
 
Za polaganje ispita u prvom roku, prijavu poslati na mejl: danijela.stesevic@ucg.ac.me ili danijela.denist@gmail.com, zaključno sa 26. avgustom. 
 
Sve provjere znanja će se polagati u istom danu, a teorijski dio završnog ispita će imati pismenu formu. 
 
Precizna satnica polaganja će biti oglašena 28. avgusta. 
Broj posjeta : 261