Biotehnički fakultet

Nova objava - 13.05.2020 12:32
Poštovane koleginice i kolege, studenti sa SP Biljna proizvodnja,

Danas najavljujem izvođenje časova predavanja Ruskog jezika II, u uobičajenom terminu od 13:00 - 14:30 h, kada ćemo do kraja obraditi tekst o Moskvi, čitanje i prevođenje oba dijela teksta, uz ukazivanje na fonetske i morfološke osobenosti ruskog jezika.

 

Broj posjeta : 123