Biotehnički fakultet, 22.12.2019

Nadoknada i ovjera vježbiNadoknada i ovjera vježbi iz Hemije (organski dio) održaće se u utorak, 24.12.2019. godine (Laboratorija za Organsku hemiju) u 14.30h.

Broj posjeta : 185