Biotehnički fakultet, 16.11.2020

Izmijenjen raspored vježbi !!!Raspored vježbi:

Grupa I : 14.30 - 15.15

Grupa II: 15.15 - 16.00

Grupa III: 16.00 - 16.45

Grupa IV: 16.45 - 17.30

Grupa V: 17.30 - 18.15

Grupa VI: 18.15 - 19.00  

Broj posjeta : 135