Biotehnički fakultet

Zavrsni ispit
Završni ispit obuhvata zadatke iz dijela gradiva poslije prvog kolokvijuma

i teorijska pitanja iz čitavog gradiva. Studenti koji su usled izolacije bili spriječeni

da rade prvi kolokvijum ili popravni prvi kolokvijum mogu to uraditi u vrijeme završnog

ispita uz obavezu da donesu potvrdu o izolaciji.

Broj posjeta : 134