Biotehnički fakultet

Zavrsni ispit
U cilju poštovanja epidemioloških mjera završni ispit 20. 01. će biti organizivan

u dvije grupe u sali 207 zgrade Tehničkih fakulteta.

Prva grupa - svi studenti animalne proizvodnje i studenti biljne proizvodnje sa  indeksom 1-20, početak rada u 8 sati.

Druga grupa  - svi ostali studenti biljne proizvodnje, početak rada  u 10 sati.

Broj posjeta : 129