Biotehnički fakultet, 12.11.2020

PredavanjePredavanje će 13. 11. biti organizovano on-line preko moodle platforme 

sa početkom u 11 sati.

Broj posjeta : 55