Biotehnički fakultet, 19.11.2020

PredavanjaPredavanja ce 20.11. biti online preko moodle platforme sa pocetkom u 12 sati.

Broj posjeta : 67