Biotehnički fakultet, 09.11.2019

TERMIN POLAGANJA PRVOG KOLOKVIJUMA 

Popravni kolokvijum održaće se u četvrtak, 14. novembra u 8h. Studenti su u obavezi da na kolokvijumu dostave na uvid indeks.

 

Predmetni nastavnik

Prof.dr Aleksandra Despotović

Broj posjeta : 154