Nova objava - 15.05.2024 13:09
Mikrobiologija

Aktivnosti

Datum

Vrijeme

 

Kolokviranje predavanja i vježbi

16. maj

12h (lab.315)

 

11. i 12. vježba (za sve grupe studenata)

17.maj

8.15h (lab 315)

 

Drugi kolokvijum

29. maj

8.15h (sala A5)

 

Kolokviranje predavanja i vježbi

30.maj

11h (lab 315)

 

Popravni drugi kolokvijum

5. juni

8.15h  (sala A5)

 

Predispitne konsultacije i prezentacija seminarskih radova

5. juni

9.15h (lab 315)

 

Predlog termina za završni ispit (praktični i usmeni dio)

18. juni

8h

Napomena: Ovo su samo predlozi termina  za završni ispit i popravni završni ispit  koji će biti poslati prodekanu za nastavu. Konačne  termine završnih ispita definiše prodekan za nastavu i biće zvanično istaknuti na sajtu fakulteta.

Predlog termina za popravni završni ispit (praktični i usmeni dio)

3. juli

8hNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.