Biotehnički fakultet, 01.09.2020

Septembarski rok (rezultati)Studentkinje Bošković Marina i Mahmutović Irma su stekle uslov za prelaznu ocjenu. U toku sljedeće nedjelje 9. ili 10. septembra u 10 h (po dogovoru sa predmetnim nastavnikom) biće organizovano usmeno ispitivanje iz dijela gradiva koji se odnosi na ugljovodonike (imenovanje, strukturne formule, dobijanje i osobine). Studentkinje se mogu javiti na mail adresu tanna@t-com.me u vezi odgovaranja.

Dokumenti

Broj posjeta : 165