Biotehnički fakultet

II kolokvijum - termin




II kolokvijum će se održati 4. maja sa početkom u 10 h u sali P1.

Po dogovoru sa studentima pored obaveznih pitanja koja nose ukupno 7,5 poena, biće i jedan zadatak koji se odnosi na sadržaj aktivne materije u đubrivima, izračunavanje ekvivalentne mase aktivne materije i doza za kalcifikaciju zemljišta (prvih 5 zadataka iz meterijala koji ste dobili, a koje smo vježbali prethodne sedmice).

Obavezno ponesite digitrone.

Broj posjeta : 62