Biotehnički fakultet, 16.05.2020

Termini polaganja II kolokvijuma



Drugi kolokvijum se može polagati 20.05. sa početkom u 16 h preko Moodle platforme.

Kao i kod izrade prvog kolokvijuma, sa svojim korisničkim imenom i šifrom, pristupate preko linka http://e-learning.ac.me/moodle/login/index.php

U okviru stranice Biotehnički fakultet imate kurs Agrohemija Primijenjene studije, gdje je u okviru teme "Đubriva" jasno istaknut Drugi kolokvijum.

Kolokvijum će biti dostupan za izradu od 16 do 18 h, imate mogućnost dva pokušaja (poslednji se računa). Vremenski razmak između pokušaja je 10 minuta. Vrijeme za izradu je 60 minuta.

Kolokvijum sadrži 5 pitanja (po 1.5 poena) iz grupe obaveznih, 2 pitanja (po 1.5 poena) iz grupe dopunskih i 18 blic pitanja (po 0.25 poena).

Drugi kolokvijum se može polagati 24.05. sa početkom u 10 h preko ZOOM aplikacije.

Broj posjeta : 128