Mašinski fakultet

Mašinski materijali (II dio) - rezultati završnog ispita 14.09.2021.
Rezultati završnog ispita drugog dijela Mašinskih materijala:

1. Svetlana Uskoković 9/2020 - 3 poena
2. Ivan Perović 17/2020 - 16,2 poena
3. Jakša Draganić 18/2020 - 18,6 poena
4. Miloš Božović 57/2020 - 18,7 poena
5. Aleksandar Pavićević 61/2020 - 14,1 poen
6. Muamer Trnčić 71/2020 - 12,5 poena
7. Miljan Jošović 70/2019 - 9 poena

Broj posjeta : 91