Mašinski fakultet, 23.03.2020

Vježba br. 7 - 23.03.2020 14:05Poštovane kolege,

u prilogu vam šaljem podatke za Vježbu br. 7:

1)  Zadaci za vježbu sa potrebnim podacima za izradu vježbe;

2)  Objašnjenje metode;

3)  Dva video zapisa sa eksperimentalnom procedurom

      (oba je potrebno otpakovati pomoću softvera RAR).

 

Pozdrav,

             dr Nebojša Tadić

              MTF, Podgorica

Dokumenti

Broj posjeta : 207