Elektrotehnički fakultet, 11.12.2018

Rezultati nakon trećeg testaIzrada IV testa iz UTP-a održaće se u petak 14. 12.2018. u terminu nastave od 8:15 - 12:00 časova.

Studenti imaju mogućnost izrade popravnih testova koje nijesu radili ili nijesu zadovoljni rezultatima u terminima nastave 21. 12 i 28.12. 2018.

Dokumenti