Biotehnički fakultet

Nastava 13. novembar
Nastava na predmetu Fitopatologija održaće se u petak 13. novembra sa početkom u 12:30 h, pristupom na link

https://zoom.us/j/94391675565?pwd=azJTUUtES1Y2b3VLaGtxWk1KQTAwUT09 

Broj posjeta : 143