Mašinski fakultet, 02.06.2020

Raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u junskom rokuKOLOKVIJUM

12.06., sala 106 u 10h

POPRAVNI KOLOKVIJUM

25.06., sala 106 u 10h

ZAVRŠNI ISPIT

09.07., sala 106 u 16h

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

21.07., sala 106 u 12h

Broj posjeta : 132