Biotehnički fakultet, 29.11.2018

Nova objava - 29.11.2018 10:02Kolokvij 2 će se održati 10.12.2018. u 12:00, sala A5.
Popravni Kolokvij 2 će se održati 17.12.2018. u 12:00,  sala A5