Biotehnički fakultet

Polaganje popravnog drugog kolokvijuma i predavanje 14. maj
Polaganje popravnog drugog kolokvijuma iz predmeta Bolesti voćaka zakazano je za petak 14. maja 2021. godine u  9:30 h, nakon čega će se održati predavanje sa početkom u 10:15 h, u prostoriji fakulteta u Bijelom Polju. 

Broj posjeta : 24