Biotehnički fakultet, 15.10.2020

Predavanja u trećoj nedjeljiObavještavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta Štetočine voćaka u trećoj nedjelji nastave održati preko ZOOM aplikacije. Link za predavanje postavljen je na platformi MOODLE kojoj studneti pristupaju preko svog studentskog emaila.

Broj posjeta : 58